Mens

Wij beschouwen mensen als het grootste kapitaal van de organisatie. Daarom besteden wij hieraan binnen Vleeswaren De Keyser de nodige aandacht. Hierbij is zowel het fysische welzijn / de gezondheid belangrijk, als het mentale welzijn. Het is namelijk zeer belangrijk dat de werknemers niet alleen gezond zijn, maar zich ook nog eens goed voelen op hun positie binnen de organisatie. Een bedrijf kan namelijk pas groeien wanneer de werknemers kunnen groeien en zichzelf ontplooien. Dit is op zijn beurt alleen mogelijk als de mensen zich goed voelen en gemotiveerd zijn.

Daarom is het zeer belangrijk dat er een prettige werksfeer wordt gecreëerd, waarbinnen er voldoende ruimte is voor motivatie, erkenning, beloning, teamwork, … Zo stimuleren we persoonlijke groei en ontwikkeling met respect voor de individuele waardigheid, persoonlijkheid en rechten.

Vleeswaren De Keyser is daarom dagelijks bezig met het investeren in zijn mensen, en dit zowel op vlak van welzijn (fysisch en mentaal) als opleiding en vorming.

Werkomstandigheden en welzijn

Om er op toe te zien dat de werknemers zich zowel fysisch als mentaal goed voelen, worden er verschillende investeringen gedaan:

 • Fysisch
  • Dagdagelijkse verbetering van de ergonomie van de werkposten
  • Voorzien in een state-of-the-art machinepark om de fysische belasting te beperken
  • Inzetten op automatisatie
  • De veiligheid van de werknemers van nabij opvolgen en garanderen
 • Mentaal​
  • Ondersteuning bij prioriteitenzetting (ABCD) in het werk om de stress op de werkplek te minimaliseren
  • Stimulering van het werken in teamverband
  • Stimulering van de onderlinge communicatie: “praten met elkaar en niet over elkaar”
  • Continue dialoog door dagelijkse opvolgingsmeetings
  • Mogelijkheid geven voor een voldoende balans tussen werk en privé door flexibele arbeid

Competenties en talent (opleiding en vorming)

Stimulering van de persoonlijke groei en ontwikkeling door het creëren van ruimte voor continue opleiding en vorming:

 • opleidingsprogramma per individu
 • coaching en dagelijkse training op de vloer
 • organisatie van zowel interne als externe opleidingen
 • periodieke evaluaties en bijsturingen

Gerealiseerd met tussenkomst van FIT