Leefmilieu

Als organisatie kiezen wij ervoor om te ondernemen met respect voor de aarde, met een minimum aan verspilling van grondstoffen en energie, met een minimum aan milieuvervuiling, voedselafval en voedingsoverschot.

Hiertoe hebben we 4 bouwstenen gedefinieerd:

Energie

 • Vermijden van energieverspilling, zowel in productie als in de burelen
 • Energiebesparende maatregelen nemen
 • Op een efficiënte manier produceren

Bouwen

 • Energie-efficiënt en duurzaam bouwen: isolatie, afscheiding van temperatuurgradiënten, beperking van energieverlies, …
 • Investeren in hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie

Mobiliteit en vrachtvervoer

 • Doelbewust kiezen voor een outsourcing van ons transport: optimalisatie vrachtverkeer door vermindering aantal afgelegde kilometers
 • Toekomstgericht gezien alle productieactiviteit onderbrengen op 1 site, waardoor het transport tussen de sites verdwijnt

Materialenbeheer

 • Voedselafval en voedingsoverschot tot een minimum beperken door een nauwkeurige opvolging van de verkopen via een intern planningssysteem. Hierdoor is dagelijkse bijsturing van productie mogelijk. Bijkomend voordeel voor de consument is dat de uitgeleverde producten ultravers zijn. Als er toch voedingsoverschotten optreden of producten met een nog beperkte versheidsdatum, kan dit aan Voedselbanken geschonken worden.
 • Optimalisatie en verkorting van de doorlooptijd in de value chain
 • Voedselverspilling tot een minimum beperken door een optimalisatie van de materiaalbalans: aangekochte grondstoffen maximaal benutten
 • Waterzuivering: afvalwater uit productie zuiveren voor het lozen

Gerealiseerd met tussenkomst van FIT