Duurzaamheid

Onder duurzaam ondernemen verstaat Vleeswaren De Keyser maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is een vorm van ondernemen met respect voor zowel de sociale kant (mentaal en fysisch welzijn van de mensen) als met respect voor de ecologische randvoorwaarden (leefmilieu en dierenwelzijn).

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaam ondernemen bij Vleeswaren De Keyser steunt op 3 pijlers, die in evenwicht moeten zijn:

Het is dan ook op deze 3 pijlers dat zowel de dagdagelijkse werking als de langetermijnstrategie gestoeld is.

Gerealiseerd met tussenkomst van FIT