Product

Tracering

Het doel hierbij is alle gebruikte grondstoffen te kunnen opvolgen tot op het bord van de consument. Op die manier kan er ook de nodige aandacht besteed worden aan herkomst van de gebruikte grondstoffen, versheid, dierenwelzijn …

 • Zo is er de mogelijkheid te werken met volledig gescheiden systemen, wat bijvoorbeeld belangrijk is in het kader van allergenen.
 • Mogelijkheid tot productie met garantie van de door u gevraagde origine van grondstoffen:
  • geografisch
  • vastgelegde leverancier(s)
  • vanuit een gedefinieerde gesloten ketting: van veevoeder tot consument
 • Volledige medewerking bij projecten in het kader van dierenwelzijn op initiatieven van klanten
 • Uitschrijven richtlijnen naar leveranciers
 • Continue auditing van leveranciers
 • Zowel lokale aankoop als Europese aankoop behoort tot de mogelijkheden

Consument

Bij duurzaam ondernemen mag zeker en vast de gezondheid en veiligheid van de consument niet uit het oog verloren worden. Producten moeten niet enkel lekker en smaakvol zijn, en de correcte kwaliteit hebben volgens afgesproken norm, ze moeten ook nog gezond en veilig zijn voor de consument.

 • Actieve ontwikkeling en uitwerking van een gezondheidsprogramma: zout, vet, allergenen …
 • Het aspect voedselveiligheid en versheid wordt in goede banen geleid door onze HACCP-normen en onze BRC en IFS – certificaten
 • Wat betreft de kwaliteit van onze producten hebben wij een continu kwaliteitsopvolgingssysteem met SPC-normen
 • Om de consument goed te informeren over de productsamenstelling zorgen wij voor een transparante etikettering van zowel ingrediënten als voedingswaarden (cfr. EU-verordening 1169/2011).

Gerealiseerd met tussenkomst van FIT